Tanke
Bevidsthed
Sind

Hvad er de tre principper?

De tre principper er de grundlæggende kræfter, der skaber vores oplevelser af virkeligheden fra øjeblik til øjeblik. At forstå disse principper hjælper os til at få indsigt i den måde, vores sind naturligt fungerer. Det er en ny forståelse af sindets natur. Denne måde at forklare sindets natur på stammer fra en en skotsk svejser bosat i Canada som hed Sydney Banks. Syd som han godt kunne lide at blive kaldt fik en indsigt ind i sindets natur som fuldstændigt forandrede den måde han tænke og levede på. Han brugte resten af sit liv på at dele denne indsigt med mennesker, og i dag er der mennesker over hele verden som underviser i og taler om disse tre principper.

De principper, som Sydney Banks beskrev, var: Tanke, Bevidsthed og Sind.

Princippet Tanke er den kraft, der skaber alt det, vi oplever.

Princippet Bevidsthed er den kraft, der gør os i stand til at opleve livet.

Princippet Sind er kilden og intelligensen bag alt liv.

Principperne Tanke, Bevidsthed og Sind er kort sagt det, som gør, at vi er i stand til at opleve, skabe og leve livet.

“Sammen er disse tre komponenter de gyldne tråde, som al menneskelig oplevelse er vævet af. Ingen kan eksistere uden dem. Det er de nødvendige komponenter, gennem hvilke vi erkender livet. Uden dem ville livet ikke kunne eksistere for et eneste menneske. De er den psykologiske treenighed bag al menneskelig funktion.”